Stajyer Ehliyetin İptali

Stajyer Ehliyetin İptali

Ehliyet almaya hak kazanan aday sürücülerin ilk iki yıl süre ile kullandıkları ehliyete stajyer ehliyet denilmektedir. Bu iki yıllık süre içerisinde kanunda belirtilen kural ihlallerini yapanların ehliyetleri emniyet güçleri tarafından alınır. Bu yazımızda Stajyer Ehliyetin İptalini Gerektirecek İhlaller Nelerdir? Polis Stajyer Ehliyeti İptal Ederse Hangi İşlemler Uygulanır? sorularını açıklamaya çalışacağız.

Aday sürücülük süresi içerisinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun;

 • 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin üç kez ihlal edilmesi, (Trafik ışıklarına 3 kez uymamak)
 • 48 inci veya 118 inci maddelerine istinaden sürücü belgelerinin geri alınması, (Uyuşturucu veya alkollü olarak araç kullanmak yada ölümlü trafik kazalarına karışarak ehliyetine el konulması)
 • 51 inci maddesinin üç kez ihlal edilmesi, (Belirtilen hız sınırlarını 3 kez ihlal etmek)
 • 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üç kez ihlal edilmesi, (Sağa sola dönüş kurallarını 3 kez ihlal etmek)
 • 74 üncü maddesinin üç kez ihlal edilmesi, (Yayalara 3 kez geçiş üstünlüğü tanımamak)
 • Koruyucu tertibatın kullanılması ile ilgili 78 inci maddesinin üç kez ihlal edilmesi, (Emniyet kemerini 3 kez bağlamak)

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi veya araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi veya toplam 75 ceza puanının aşılması durumunda sürücü belgesi trafik görevlilerince iptal edilir.

Aday Sürücülere Daha Az Tolerans

Stajyer ehliyete sahip aday sürücülerin iki yıl boyunca dikkatli olması gerekmektedir. Aday sürücüler yukarıda belirtilen kuralları ihlal etmemeye özen göstermelidirler. Zira aday sürücülere normal ehliyete sahip şahıslara nazaran daha az tolerans gösterilmektedir. Bunu örneklerle ifade etmeye çalışalım.

Aday sürücüler adaylıklarının devam ettiği iki yıl boyunca 75 ceza puanına ulaşınca ehliyetleri iptal edilirken normal ehliyete sahip şahıslar bir yılda 100 ceza puanına ulaşınca ehliyetlerine el konulmaktadır.

Normal ehliyet sahipleri 100 ceza puanını doldurduğunda ehliyetine 2 ay el konulup süre sonunda 35 saat teorik derse katılıp ehliyetini tekrar alabilirken; stajyer ehliyeti olan sürücüler 75 ceza puanını doldurduğu an ehliyeti süresiz iptal edilir. Stajyer ehliyet sahipleri sürücü kursuna kayıt olup sil baştan eğitimlere katılıp sınavlara girmek zorundadır. Hatta sürücü kursuna kayıt olurken sürücü olur raporunun yanında psiko teknik testine tabi tutuluyorlar. Bu testi geçerler ise kursa kayıt olabiliyorlar.

Aynı kural ihlalini üst üste yapan aday sürücü ile normal sürücülere farklı yaptırımlar uygulanmaktadır. Örnek verecek olursak; Karayolları Trafik Kanunun 78 inci maddesi gereği emniyet kemerini bağlamamak 15 ceza puanı ile cezalandırılmaktadır. Üç kere aynı ihlali gerçekleştirirseniz toplam 45 ceza puanı etmektedir. Bu da stajyer ehliyetin iptal edilmesi için toplam puan olan 75 etmemektedir. Ama aday sürücüler emniyet kemeri takmamaktan iki yıl içerisinde üç kere ceza yerse ehliyetleri iptal edilmektedir. Normal ehliyete sahip şahıslar için böyle bir uygulamama söz konusu değildir.

Miktarı ne olursa olsun trafikte alkollü araç kullanmaya kesinlikle müsaade edilmemektedir. Bir yudum alkol alan kişide çıkabilecek miktar olan 0,20 promil bile ehliyetinizin alınmasına sebep olabilmektedir. Alkollü araç kullanımında da normal ehliyete sahip kişilere nazaran daha az tolerans gösterilmektedir. Aday sürücüler araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promil alkol ehliyetinizin alınması için sınır iken normal ehliyete sahip kişilerde bu sınır hususi otomobillerde 0,50 promil, hususi araçlar dışında kalanlar için 0,20 promil olarak belirlenmiştir.

Yukarıda örneklerle ifade etmeye çalıştığımız gibi aday sürücüler adaylıklarının devam ettiği iki yıl boyunca kurallara daha sıkı uymak durumundadırlar. Stajyerlik süresi boyunca belirtilen kural ihlallerine azami özen göstererek normal ehliyete sahip olabilmektedirler. Hiç araç kullanmayarak bu iki yıllık süreyi tamamlarsanız da normal ehliyete sahip olabilirsiniz.

Stajyer Ehliyetinizi Polis İptal Ederse

 • Aday sürücülerin 0,21-0,50 promil arasındaki alkollü iken hususi otomobil kullanıldığının tespiti halinde;sürücü belgesinin daimi olarak iptal edilmesi,ancak idari para cezası uygulanmaması gerekmektedir.Bu durumda olan aday sürücülerinin sürücü kurslarına tekrar müracaatlarında psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi şartı aranması,ancak geri alınma süresi şartının aranmaması gerekmektedir.
 • Aday sürücülerinin hususi otomobil haricinde 0,20 promil ve hususi otomobil dahil 0,50 promil üzeri araç kullanıldığının tespitinde 2918/48. Madde ye göre işlem yapılarak sürücü belgesinin daimi olarak iptal edilmesi,para cezası uygulanması sürücü kurslarına tekrar müracaatlarında psiko-teknik değerlendirme ve pisikiyatri uzmanı muayenesi ile geri alınması süresi şartının aranması gerekmektedir.
 • Aday sürücünün yönetmeliğin ek 3 maddesinde sayılan a,c,ç,d,e bentleri hükümlerine göre sürücü belgesinin iptali halinde aday sürücülerin sürücü kurslarına tekrar müracaatlarında psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi aranması ancak geri alınma süresi şartının aranmaması gerekmektedir.
 • Aday sürücülük şartlarından dolayı sürücü belgesi iptal edilenlerin belge iptal tarihinden önce aldığı ve sürücü belgesine dönüştürmediği sertifikası var ise sürücü belgesi iptal edilenlerin sürücü belgesi alabilmeleri için iptal tarihinden sonra sürücü kurslarına müracaat ederek alacakları sertifikalarının sürücü belgesine dönüştürülmesi gerekmektedir.
 • Aday sürücünün alkol ve uyarıcı madde denetiminde kolluk kuvvetlerinin teknik cihaz kullanarak ölçüm yapmalarını kabul etmemesi halinde sürücü belgesinin daimi olarak iptal muayenesi ile geri alınma süresi şartının aranması gerekmektedir.

Kontrol Et

Trafik Denetimlerinde İstenebilecek Belge ve Techizatlar

Trafik Denetimlerinde Kontrol Edilecek Belge ve Techizatlar

Trafik Denetimlerinde Kontrol Edilecek Belge ve Techizatlar Farklı amaçlar için trafik denetimleri yapılmaktadır. Bu rutin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir