Araçların Trafikten Çekilmesi ve Yeniden Trafiğe Çıkarılması

Araçların Trafikten Çekilmesi ve Yeniden Trafiğe Çıkarılması

Araçların hurdaya çıkarılması ve araçların trafikten çekilmeleri farklı işlemlerdir. Bu ayrıntıya dikkat edilmesi gerekmektedir. Zira hurdaya ayrılan bir araç onarımla yenilense bile yeniden trafiğe çıkamazken trafikten çekilen bir araç yeniden trafiğe çıkabilir.

Aşağıda sizlere “Araçların Trafikten Çekilmesi ve Trafikten Çekilen Araçların Yeniden Trafiğe Çıkarılması” işlem basamakları ayrıntılarıyla anlatılmaktadır.

Sahiplerince trafikten çekilmek istenen araçlar hakkında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır;

  • Trafikten çekme işlemi, araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçeyle müracaatı üzerine muayeneye tabi tutulmadan herhangi bir trafik tescil şube veya bürosunca yapılır.
  • Müracaat sırasında dilekçeye, ilgili vergi dairesinden alınmış motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası, trafik idari para cezası, mülga 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesi ile 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu bulunmadığına dair ilişik kesme belgesi ile araç tescil belgesi, motorlu araç trafik belgesi ve tescil plakaları eklenir. Trafikten çekilecek araçtan dolayı yukarıda sayılan hususlarla ilgili borcu bulunmadığının Gelir İdaresi Başkanlığından elektronik sistemle tespit edilebilmesi halinde, belge ibrazı zorunluluğu aranmaz.
  • Araç tescil belgesinin ilgili bölümüne “Trafikten Çekilerek Tescili Silinmiştir” kaydı konulur ve belge araç sahibine iade edilir, motorlu araç trafik belgesi ve tescil plakası geri alınarak iptal edilir.
  • Trafikten çekme işlemi tamamlanan aracın tescili silinir.
  • Trafikten çekilen araç bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise  en geç on beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Trafikten Çekilen Araçların Yeniden Trafiğe Çıkarılması

Trafikten çekilen araçların yeniden trafiğe çıkarılması işlemlerinde aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır;

  • Yeniden trafiğe çıkarma işlemi, araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçeyle müracaatı üzerine herhangi bir trafik tescil şube veya bürosunca yapılır.
  • Müracaat sırasında; araç tescil belgesi, geçerli zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi, araç üzerinde değişiklik yapılmışsa, bu değişikliğe ait belgeler ile aracın muayenesinin yapıldığına dair belge ibraz edilir.
  • İşleme müteakip araca önceki plakası tahsis edilir ve motorlu araç trafik belgesi tanzim edilerek verilir.
  • Yeniden trafiğe çıkarılan araç bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise  en geç on beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Aracınızı hurdaya çıkarmak için detaylı bilgi edinmek istiyorsanız linke tıklayınız.

Kontrol Et

Trafik Denetimlerinde İstenebilecek Belge ve Techizatlar

Trafik Denetimlerinde Kontrol Edilecek Belge ve Techizatlar

Trafik Denetimlerinde Kontrol Edilecek Belge ve Techizatlar Farklı amaçlar için trafik denetimleri yapılmaktadır. Bu rutin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir